Ocena brak

Tanzania - Gospodarka

Autor /Tytus Dodano /30.09.2011

Gospodarka oparta na rolnictwie. Użytki rolne stanowią 43% powierzchni. Uprawia się: maniok, bataty, sorgo, kukurydzę, orzeszki ziemne, tytoń, banany, kakaowiec, bawełnę, trzcinę cukrową, herbatę, agawę sizalową (3. miejsce na świecie w produkcji), goździkowiec (80% światowej produkcji). Rozwinięta hodowla bydła, owiec, kóz, a także leśnictwo - oprócz drewna zbiór kory namorzynowej, kamfory, wosku pszczelego. Rybołówstwo. Eksploatacja diamentów, złota, kamieni szlachetnych. Przemysł włókienniczy, spożywczy, maszynowy, chemiczny, skórzany.

Dochód narodowy 100 USD na 1 mieszkańca (1991).

Struktura zatrudnienia: rolnictwo - 80%, usługi - 15%, przemysł - 5%. Handel zagraniczny: eksportuje się główne produkty gotowe (23%), kawę (22%), bawełnę (16%) do Niemiec (9,5%), Indii (9,2%), Tajwanu (8,6%), natomiast importuje się dobra inwestycyjne (40%) i energię (14%) z Wielkiej Brytanii (11,6%), Arabii Saudyjskiej (9,3%) i Japonii (9,1%).

Podobne prace

Do góry