Ocena brak

Tantry sztuka

Autor /Fryda Dodano /08.11.2012

Sztuka związana z ind. ruchem filoz.-
rel. (od VI w. rozpowszechnionym niemal w całych
Indiach) - tantra. Służyła do osiągnięcia nadnaturalnej
magicznej mocy i samoidentyfikacji jednostki z
absolutem, stąd jej instrumentalny charakter.

W sz.t. artyści dokładnie odtwarzają ściśle określone
typy przedstawień. Są to różnego rodzaju diagramy:
—> mandale, jantry (abstrakc. wizerunki
czczonego bóstwa), psychodramy (schematyczne
wyobrażenia ciała człowieka z zaznaczonymi kanałami,
przez które przepływa kosmiczna energia), kosmogramy
(symbol, mapy świata przedstawiające,
wszechświat, najczęściej jako układ współśrodk.
okręgów z centr. punktem - kosmiczną górą Meru,
lub umieszczające wszechświat w ciele Puruszy -
praojca ludzkości).

W sz.t. występują również przedstawienia antropomorficzne,
m.in. wyobrażenie Wielkiej Bogini z jej
małżonkiem, sprawców ewolucji kosmicznej,

(sanskr. tantra 'osnowa, wyjaśnienie, norma' od tan
'rozwijać, spełniać')

Podobne prace

Do góry