Ocena brak

TALENT

Autor /Torpet Dodano /19.04.2012

Łac. talentum z gr. tdlanton, u Homera: waga; sztaba złota; nazwa wielu staroż. jednostek wagi, jak talent babiloński (3600 szeklów), palestyński i syryjski (3000 szeklów), grecki (6000 drachm); staroż. jednostki monetarne = 60 min, o wartości talentu złota a. srebra; współczesne znaczenie 'wybitne uzdolnienie specjalne do poczynań twórczych a. odtwórczych; człowiek obdarzony takimi uzdolnieniami', rozwinęło się z pojęcia „powierzonego dobra" (wg Wulgaty: talenta) w następującej przypowieści: Przypowieść o talentach, Biblia, Ew. wg Mat., 25, 14-30; por. Luk., 19,11-28 o dziesięciu grzywnych.

Pewien człowiek, udając się w podróż, powierzył swój majątek trzem sługom, dając pierwszemu 5 talentów, drugiemu 2, trzeciemu jeden. Po powrocie dowiedział się, że pierwszy i drugi, obracając powierzonym kapitałem, powiększyli go w dwójnasób, trzeci zaś, bojąc się swego pana, skrył swój talent w ziemi.

Pan dwóch pierwszych nagrodził, a złemu i gnuśnemu słudze odebrał talent i dał temu, który miał ich dziesięć. „Bo temu, który ma, będzie dane i obfitować będzie, a temu, który nie ma, i to, co zda się mieć, będzie odebrane. A nieużytecznego sługę wyrzućcie w ciemności zewnętrzne. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów."

Nas Pan Bóg nie obdarzył talentem śpiewaczym.

My domowe pamiątki kamieniami znaczym.

Wł. Syrokomla, Urodzony Jan Dęboróg, 79-80.

Talenta są to w ręku szalonych latarnie.

Ze światłem idą prosto topić się do rzeki.

J. Słowacki. Kordian, 1. 2, 359-360; Kordian do Laury.

Podobne prace

Do góry