Ocena brak

Tajmień

Autor /Bonifacy78 Dodano /31.01.2012

Wygląd: wrzecionowate, silnie wydłużone ciało z cienkim trzonem ogonowym. Bardzo małe łuski, 193-242 wzdłuż linii bocznej, 27-30 pomiędzy płetwą tłuszczową i linią boczną. Długa, silnie grzbietobrzusznie spłaszczona głowa z głęboko wciętym otworem gębowym. Na 1. łuku skrzelowym 11-12 wyrostków filtracyjnych. Uzębienie lemiesza: blaszka z 4-8 mocnymi, hakowatymi zębami, ułożonymi w jeden prosty, poprzeczny szereg, trzon zawsze bezzębny.  

Ubarwienie: grzbiet brązowa-wo- lub zielonkawoszary, boki jaśniejsze, w czasie tarła miedzianoczerwone, z licznymi, małymi, ciemnymi plamkami nad i pod linią boczną, głowa z większymi, okrągłymi, czarnymi plamami; brzuch białawy. Młode ryby z ciemnymi, poprzecznymi przepaskami.

Długość: 80-130, maksymalnie 160 do 200 cm.

Występowanie: dorzecze górnej Wołgi i Uralu, rzeki wpadające do Morza Arktycznego (od Obu po Lenę), liczny zwłaszcza w dorzeczu Amuru.

Środowisko: czyste, dobrze natlenione, szybko płynące wody o kamienistym dnie.

Tryb życia: ryba osiadła, żyjąca pojedynczo w miejscach o szczególnie silnym prądzie, pod nawisami brzegowymi, mostami lub za jazami.

Rozród: w maju i czerwcu tajmienie płyną w górę rzek, wstępując zwykle do niewielkich strumieni, aby na ich pokrytym drobnymi otoczakami i grubym żwirem dnie złożyć ikrę (jedna samica składa 10-34 tys. jaj). Rozwój zarodkowy trwa 30-35 dni.

Pokarm: ryby, ptaki wodne i drobne ssaki.

Do góry