Ocena brak

Tajemnica zawodowa

Autor /Romek Dodano /18.08.2011

Wiadomość nie stanowiąca tajemnicy państwowej - ważna dla interesów państwa, z którą pracownik zapoznał się w związku z pełnieniem swoich obowiązków. Wiadomości stanowiące tajemnicę służbową określa się jako "poufne". Nadzór nad jej przestrzeganiem pełni:

- naczelne i centralne org. państw. w stosunku do jednostek im podległych,

- wojewodowie w stosunku do podległych im jednostek, oraz jednostek i org. samorządu teryt.,

- kierownicy jednostek wobec pozostałych org. państwowych i spółdzielczych

Podobne prace

Do góry