Ocena brak

Tajemnica bankowa

Autor /Szczepan13 Dodano /20.12.2011

Istota tajemnicy bankowej:

Istotnym przedmiotowo elementem umów bankowych i jednym z podstawowych obowiązków banku jest przestrzeganie obowiązku dyskrecji.

Obowiązek ten spoczywa na banku, osobach w nim zatrudnionych oraz osobach, za pośrednictwem których bank wykonuje czynności bankowe. Określenie „osoby zatrudnione” ma szerokie znaczenie mogą być nimi również nie będący pracownikami doradcy i konsultanci z których pomocy korzysta bank.

Prawo klienta do tajemnicy jest nie zbywalne w tym sensie, iż strony nie mogą umówić się z góry, że klient z tego prawa zrezygnuje (innym zagadnieniem jest zgoda klienta banku na udostępnienie innym osobom wiadomości objętych tajemnicą bankową).

Przedmiotem tajemnicy bankowej są wszystkie wiadomości:

  • dotyczące czynności bankowych i osób będących strona umowy, uzyskane w czasie negocjacji oraz związane z zawarciem umowy z bankiem i jej realizacją, z wyjątkiem wiadomości bez których ujawnienia nie jest możliwe należyte wykonanie zawartej przez bank umowy.

  • dotyczące osób, które nie będąc stroną umowy, o której mowa wyżej dokonały czynności pozostających w związku z zawarciem umowy.

Tajemnica bankowa nie obejmuje wiadomości dotyczących np. nabycia przez bank udziałów w spółce zoo. Nabycia i zbycia nieruchomości czy usług konsultacyjno - doradczych w sprawach finansowych.

Obowiązek zachowania tajemnicy bankowej przez bank jest szerszy od zakresu wyznaczonego przez datę zawarcia umowy i jej wygaśnięcia.

Podobne prace

Do góry