Ocena brak

Tadeusz Kościuszko - Informacje Ogólne

Autor /Chrystian Dodano /07.11.2011

Tadeusz Kościuszko urodził się w roku 1746 . Pochodził z drobnej szlachty.

W 1770 roku po ukończeniu Szkoły Rycerskiej wyjechał do Paryża na dalsze studia wojskowe.

We Francji poznał bliżej ideologię Oświecenia , potem zwiedził Anglię , Szwajcarię , Włochy i

Niemcy . Za granicą dowiedział się o ciosie , który spadł na kraj--o pierwszym rozbiorze Polski .

Po powrocie do ojczyzny nie mógł znależć pracy w wojsku . Wyjechał ponownie za granicę, by wziąć udział w walce o wolność kolonii północnoamerykańskich .

Kościuszko miał 30 lat , gdy latem 1776r. przyjechał do Ameryki . Przeszkolony we francuskiej szkole wojskowej (gdzie studiował inżynierię wojskową i artylerię) został przez Kongres amerykański mianowany pułkownikiem. Został zatrudniony w armii amerykańskiej , gdzie otrzymał pensję w wysokości 60 dolarów miesięcznie . Na polecenie generała Horatio Gatesa pojechał na północ , aby pokierować budową umocnień Fortu TICONDEROGA . Kościuszko uważał , że należy umocnić także Fort Diefiance lecz Amerykanie go zlekceważyli . Łagodne usposobienie i to ,że był cudzoziemcem utrudniały mu kontakt z Amerykanami .

" Kocham pokój i , jeśli to możliwe , chcę być w dobrych stosunkach ze wszystkimi " -zwierzał się.

Ponad miesiąc później brytyjskie armaty stanęły na szczycie Mount Defirance i obrońcom

amerykańskim pozostał jedynie haniebny odwrót . Zamiast winić swych amerykańskich kolegów, Kościuszko zajął się powstrzymywaniem armii brytyjskiej . Jego ludzie tak regulowali rzeki , by uniemożliwić wrogowi przeprawy przez nie ( niszczyli mosty , ścinali setki drzew tarasując drogę ).

Już wkrótce Polak zatrudniał tysiąc osób . Budowali fortyfikacje w pobliżu Saratogi nad rzeką Hudson . Tu właśnie została całkowicie rozbita armia brytyjska dowodzona przez Johna Burgoyn 'a . 17 października 1777 roku podpisano kapitulację armii brytyjskiej .

Następnym zadaniem Kościuszki było budowanie twierdzy West Point . Polski inżynier miał zrobić wszystko , by powstająca tu twierdza była nie do zdobycia . Ponad dwa lata Kościuszko budował system fortów i redut . Potem Kościuszko został naczelnym inżynierem Armii Południowej . Polak wybierał miejsca pod obozy i pola bitewne .

Kongres Kontynentalny , mimo wielu zasług Kościuszki , przyznał mu awans dopiero po wojnie . Kochany przez żołnierz , ceniony przez Waszyngtona , Franklina , Jeffersona , którego był przyjacielem , zakończył wojnę w stopniu generała , otrzymał obywatelstwo amerykańskie .

Powrócił do kraju świadom przeprowadzenia reform społecznych . Gdy uchwałą Sejmu Czteroletniego przystąpiono do reorganizacji armii , Kościuszko został do niej powołany w stopniu generała-majora .Wziął czynny udział w wojnie w 1792r. , walcząc pod dowództwem ks. Józefa Poniatowskiego .Wysławił się zwłaszcza w bitwie pod DUBIENKĄ . Niezwykle popularny wśród oficerów i żołnierzy . Po przystąpieniu króla do " Targowicy " podał się do dymisji , zabezpieczywszy najpierw podległych mu żołnierzy . W czsie spotkania za spiskowcami miał oświadczyć " ZA SAMĄ SZLACHTĘ BIĆ SIĘ NIE BĘDĘ " , podkreślając przy tym , że walczy w obronie całego narodu .

Zorganizował Powstanie Kościuszkowskie ( 24 marzec 1794 ) , pierwszą zwycięską bitwę odniósł 4 kwietnia pod RACŁAWICAMI .

Większość teraz żyjących Amerykanów zna nazwisko Kościuszki , ale poza Polonią amerykańską , tolko garstka uczonych wie , jak wielką i jednocześnie romantyczną rolę odegrał on w amerykańskiej walce o niepodległość ....

Podobne prace

Do góry