Ocena brak

Tablica chronologiczna

Autor /spec Dodano /14.03.2011

Około r. 1000 przed Chr. ludy aryjskie osiedlają się na półwyspie hiszpańskim, włoskim i bałkańskim, a jednocześnie trzymają swe dawniejsze siedziby w północnych Indiach; Knossos leży już w gruzach, a świetne czasy Egiptu za Tutmozisa III, Amenofisa III i Ramzesa II minęły jakieś trzy lub cztery wieki temu. Bezsilni władcy XXI Dynastii panują w dolinie Nilowej.

Izrael tworzy zjednoczone królestwo; Saul albo Dawid, albo może nawet Salomon już należą do przeszłości. Sargon I (2750 przed Chr.), władca akkadyjsko-sumeryjskiego państwa, był już dalekim wspomnieniem dziejów babilońskich, bardziej odległym niż Konstantyn Wielki od naszych czasów. Hammurabi umarł tysiąc lat temu. Asyryjczycy biorą górę nad mniej wojowniczymi Babilończykami. W 1100 przed Chr. Tiglat Pileser I zajął Babilon. Ale zdobycze te nie były trwałe; Asyria i Babilonia tworzą jeszcze odrębne państwa.

W Chinach kwitnie nowa dynastia Czau. Stonehenge w Anglii ma już za sobą kilkaset lat. Następne dwa wieki widzą odrodzenie Egiptu pod rządami XXII Dynastii, rozpadnięcie się krótkotrwałego hebrajskiego królestwa Salomona, rozszerzanie się Greków na Bałkanach, w południowej Italii i w Azji Mniejszej oraz przewagę Etrusków w  środkowych Włoszech. Zaczynamy Tablicę Chronologiczną od dat, które można ustalić.

Podobne prace

Do góry