Ocena brak

TA TRZECIA, nowela H. Sienkiewicza

Autor /pocahontas85 Dodano /31.03.2012

TA TRZECIA, nowela H. Sienkiewicza, prwdr. z podtyt. (Z pamiętnika malarza) w „Kurierze Codz." 1888, wyd. w t. 19 Pism, Warszawa 1889. Humoreska wyrastająca ze wspomnień pisarza o cyganerii artyst. w Warszawie, skupionej wokół H. Modrzejewskiej przed jej wyjazdem do Ameryki (J. Chełmoński, S. Witkiewicz i sam autor, podrwiwający ze swego pierwszego narzeczeństwa). Bohaterami utworu są dwaj niezasobni malarze, Magórski i Światecki, z których jeden, zaręczony z panną ,,z dobrego domu", odpalony i przywrócony do łask, gdy okazało się, iż jego obraz dostał nagrodę w salonie paryskim, ostatecznie znajduje szczęście w małżeństwie z zakochaną w nim uroczą aktorką. Satyr, oświetlenie obłudy burżuazji warsz. i drwina z równie obłudnego świata dziennikarskiego oraz świetna charakterystyka przedstawicieli cyganerii stanowi o wartości artyst. humoreski. Przekłady na 15 języków.

Wyd. J. Krzyżanowski w: Dzieła, t. 6, W. 1949.

J. CIEŚLIKOWSKI ,,T. t." Sienkiewicza, Zesz. Nauk. UWr. Prace Lit. 2 (1961).

Podobne prace

Do góry