Ocena brak

T-60 - czołg

Autor /edward Dodano /01.03.2011

Radziecki lekki czołg rozpoznaw­czy skonstruowany na początku 1941 r. przez inż. Nikołaja Astrowa. Pierwsze seryjnie produkowane wo­zy bojowe zjechały z taśm montażo­wych 15 września 1941 r.; do końca roku armia otrzymała 1548 czołgów tego typu. Ze względu na słabe uzbrojenie (działko kal. 20 mm) i opancerzenie pojazdu przerwano produkcję we wrześniu 1942 r.; w miejsce T-60 wprowadzono sil­niej uzbrojony i opancerzony czołg T-70. Podwozia były w dalszym cią­gu produkowane i montowano na nich 24-prowadnicową wyrzutnię pocisków rakietowych RS-82 kal. 82 mm.

W 1942 r. konstruktor lotni­czy Oleg Antonów podjął próbę zbu­dowania „latającego czołgu" A-40 KT z doczepianymi do pancerza T-60 skrzydłami i statecznikiem, który miał być holowany przez duży sa­molot transportowy. Próby wypadły pomyślnie, ale ostatecznie zrezy­gnowano z wprowadzenia do pro­dukcji tego pojazdu. Łącznie wypro­dukowano 6022 czołgi T-60.

 

DANE TAKTYCZNO-TECHNICZNE (T-60)

załoga 2 osoby

silnik GAZ 202 o mocy 70 KM

ciężar 5,8 t

pancerz 7-20 mm

1 działko automatyczne kal. 20 mm

1 karabin maszynowy DT ka\. 7,62 mm

Podobne prace

Do góry