Ocena brak

SZYSZYNKA

Autor /Irmina674 Dodano /22.08.2013

Niewielkim gruczołem wpływającym na okołodobowe i sezonowe rytmy biologiczne u człowieka jest szyszynka. Szyszynka jest małym gruczołem o masie około 120 mg i długości około 8-12mm. Zlokalizowana jest między wzgórkami górnymi blaszki pokrywy i stanowi część nadwzgórza.. Pokryta jest opona miękką, która wnika do gruczołu i dzieli go na nieregularne płaciki.

W gruczole występują 2 typy komórek:

  • pinealocyty – komórki podobne do neuronów, wytwarzają melatoninę

  • komórki śródmiąższowe (komórki glejowe) - dwubiegunowe komórki lezące pomiędzy grupami pinealocytów

Z wiekiem w szyszynce zwiększa się w ilość pozakomórkowych, zasadochłonnych ciałek blaszkowatych zwanych piaskiem szyszynkowym Piasek szyszynkowy składa się ze złogów Ca+ i Mg2+. Znaczenie piasku szyszynkowego w chwili obecnej nie jest znane.

Podstawowym neurohormonem szyszynki jest melatonina, którą uznaje się za modulator czynności układu dokrewnego. Modulujący wpływ melatoniny polegałby na bezpośrednim wpływie na czynność jąder podwzgórza, wytwarzających statyny i liberyny. Szyszynka przez wytwarzany przez siebie hormon nie wpływa, jak się sądzi, na konkretny narząd docelowy, ale pełni rolę „regulatora regulatorów”.  

Podobne prace

Do góry