Ocena brak

Szyszynka

Autor /calliee Dodano /17.01.2012

Szyszynka albo ciało szyszynko wat e (corpus pineale) otrzymała swą nazwę w związku z podobieństwem do szyszki pinii. Powstała ona przez wypuklcnic się tylnej części sklepienia komory trzeciej mózgowia między spoidłem uzdcczek a spoidłem tylnym mózgu. Jest to twór niewielki, stożkowaty, nieco spłaszczony, barwy szaroczerwonawej. Podstawa narządu zwrócona do przodu łączy się dwiema białymi blaszkami, górną ze spoidłem uzdeczck (oraz bocznie z obu uzdeczkami), dolną zc spoidłem tylnym. Szczelina między tymi dwiema blaszkami tworzy zachyłek szyszynko wy (recessus pinealis) komory trzeciej . Długość szyszynki wynosi przeciętnie około 12 mm, szerokość 8 mm i grubość 4 mm. Otoczona tkanką łączną, która wypełnia przestrzeń między móżdżkiem a tylnym końcem spoidła wielkiego, z łatwością może być uszkodzona przy nieostrożnym preparowaniu. Ku tyłowi szyszynka układa się między oba górne wzgórki śródmózgowia.

Podobne prace

Do góry