Ocena brak

Szypszyniec różany

Autor /Nikodem090 Dodano /31.01.2012

Wygląd: długość 0,5 cm. Charakterystyczne wyrośla nie pozostawiają miejsca na wątpliwości, kto przyczynił się do ich powstania.

Środowisko: nie tylko dzikie róże, ale także szlachetne.  

Występowanie: niemal cała Europa.

Liczebność: pospolity i liczny.

Rozród: z wielokomorowych wyrośli wylęgają się nie tylko szypszyńce, ale także liczne pasożytnicze błonkówki, których larwy żerowały na larwach gospodarza. Na 100 wylęgających się samic szypszyńca przypada zaledwie 1 samiec. Rozród tego gatunku zachodzi więc niemal wyłącznie na drodze dzieworództwa.

Uwaga: wiele błonkówek rozwija się w wyroś-lach galasówek. Niektóre z nich, jak komornice (Synerginae) są sublokatorami, inne, jak np. liczne bleskotki (Chalcidoidea) - parazytoidami, zjadającymi larwy gospodarzy.

Podobne prace

Do góry