Ocena brak

SZYMKIEWICZ Dezydery

Autor /adonald Dodano /08.03.2013

SZYMKIEWICZ Dezydery (1885—1948) —wybitny botanik polski, profesor botaniki ogólneii fizjologii roślin na wydziale rolniczo-leśnymPolitechniki Lwowskiej, profesor UniwersytetuJagiellońskiego oraz dyrektor Instytutu BadawczegoLeśnictwa; autor licznych prac i podręcznikówz dziedziny botaniki, ekologii, fizjologii, geografiiroślin oraz klimatologii. Do najważniejszychnależą: Botanika oraz Ekologia roślin.

Podobne prace

Do góry