Ocena brak

Szyjka macicy

Autor /kenna Dodano /13.01.2012

Szyjka macicy (collum uteri) u dziecka i dziewicy ma kształt wrzecionowaty, u dorosłych kobiet bardziej walcowaty. Dolna trzecia część szyjki objęta jest górnym końcem pochwy; jak czop wnika ona swobodnie w obręb pochwy. Wskazuje to, że ściana pochwy nie przyczepia się do dolnego brzegu szyjki, która tym samym dzieli się na odcinek nad pochwowy (portio supravaginalis) i odcinek pochwowy (portio vaginalis); odcinek pochwowy, jak wspomniano, ma kształt krótkiego, walcowatego czopu i na swej wolnej powierzchni wysłany jest nabłonkiem błony śluzowej pochwy; odpowiednio do swej formy jest on u dołu zaokrąglony jak potężna brodawka, pośrodku której u kobiet, które nie rodziły znajduje się zwykle poprzecznie szczelinowaty lub okrągławy otwór, ujście macicy (ostium uteri). U kobiet, które rodziły, ujście macicy jest znacznie szersze, występuje w postaci poprzecznej, szerokiej szczeliny z bocznymi wcięciami, pozostałościami przedarć wywołanych przez rodzący się płód i ograniczone dwoma wypukłymi wałami — wargą przednią (labium anteńus) i wargą tylną (labium posterius), które u nie-ródek (nullipara) nie są jeszcze wyraźnie zaznaczone. Bocznic wargi przechodzą jedna w drugą tworząc dokoła ujścia macicy wypukły pierścień spłaszczony w kierunku przednio-tylnym. Obie wargi są gładkie, przednia jest nieco grubsza od tylnej i zstępuje niżej; pochwa przyczepia się jednak wyżej do wargi tylnej niż do przedniej, wskutek czego warga tylna wydaje się dłuższą od przedniej. W związku ze skośnym położeniem macicy w stosunku do pochwy, obie wargi stykają się z tylną ścianą pochwy, przednia nieco niżej niż tylna. W badaniu ginekologicznym przez pochwę obie wargi są wyczuwalne i dają się odgraniczyć cd górnego końca pochwy, tzw. sklepienia pochwy obejmującego dokoła odcinek pochwowy szyjki macicy.

Niezbyt rzadko wargi odwrócone są na zewnątrz, wynicowane (erersio), tak że błona śluzowa szyjki macicy jest widoczna; wtedy nabłonek migawkowy błony śluzowej macicy przedłuża się nieco na wargi, mówimy o nadżerce fizjologicznej (erosio physiologica); wskazuje na to czerwonawe zabarwień tego miejsca.

Podobne prace

Do góry