Ocena brak

Szyfrowanie symetryczne i niesymetryczne

Autor /Norman21 Dodano /29.12.2011

Kryptografia asymetryczna lub z kluczem publicznym (ang. Asymetric cryptography, Public key cryptography) to metoda szyfrowania, nie wymagająca przekazywania odbiorcy drogą oddzielnej transmisji klucza dekodującego. Przy zastosowaniu tej metody szyfrowania używa się dwóch kluczy - tzw. klucza publicznego i prywatnego. Kluczem publicznym szyfruje się wiadomości, a prywatnym deszyfruje. Dla przykładu jeśli X chce otrzymać od Y poufną informację, to wysyła Y-kowi swój klucz publiczny, Y szyfruje nim wiadomość i wysyła ją do X-a.

Osoba trzecia której uda się przechwycić w drodze taką przesyłkę, w żaden sposób nie będzie w stanie jej odczytać. Natomiast X po otrzymaniu wiadomości musi użyć tym razem swego prywatnego klucza aby odszyfrować otrzymaną wiadomość. W ten sposób o ile tylko klucz prywatny nigdy nie dostanie się w niepowołane ręce, tajność przesyłanych informacji jest zupełnie bezpieczna. Najbardziej cenionym i znanym programem do szyfrowania w ten sposób informacji jest PGP.

Kryptografia symetryczna (ang. Symetric cryptography) to metoda szyfrowania z użyciem klucza prywatnego, wspólnego dla obu korespondujących ze sobą stron.

Podobne prace

Do góry