Ocena brak

Szyfrowanie kluczem publicznym

Autor /Berno333 Dodano /07.03.2013

Szyfrowanie kluczem publicznym - bezpieczny mechanizm szyfrowania wiadomości, wymagający utworzenia dla każdego użytkownika dwóch, odrębnych, lecz skojarzonych ze sobą kluczy. Jeden klucz ma charakter prywatny i znajduje się wyłącznie u właściciela, drugi jest udostępniany publicznie zainteresowanym osobom.

Użytkownik, który zamierza przesłać zaszyfrowaną wiadomość do konkretnie wskazanego odbiorcy, otrzymuje z urzędu autoryzacji (CA) kopię jego klucza publicznego (klucz publiczny odbiorcy), służącą do zaszyfrowania własnej informacji przed wysłaniem do niego przesyłki.

Wskazany odbiorca po odebraniu przesyłki, rozszyfrowuje ją za pomocą własnego klucza prywatnego. Wiadomość zaszyfrowana kluczem publicznym może być rozszyfrowana wyłącznie przy użyciu skojarzonego z nim klucza prywatnego odbiorcy. Kopię klucza publicznego odbiorcy można przekazać każdemu zainteresowanemu, natomiast klucz prywatny winien być dostępny jedynie właścicielowi.

Podobne prace

Do góry