Ocena brak

Szybowce

Autor /Pilot0 Dodano /31.01.2012

Braci Wright, konstruktorów sa­molotu, zainspirowały osiągnięcia wybitnego niemieckiego budowni­czego i pilota szybowców, Otto Lilienthala, który w XIX wieku rozwinął konstrukcję statku po­wietrznego cięższego od powietrza.
Pierwsze urządzenia latające cięższe od po­wietrza wynaleźli Chińczycy około trzech tysięcy lat temu. Były to latawce. Europej­skie próby uniesienia się w powietrze datuje się od średniowiecza. Lecz aż do XIX wieku było to pas­mo niepowodzeń i niektórym tylko następcom Ikara udało się wyjść z prób bez większego usz­czerbku. Pierwsze szybowce skonstruował w połowie XIX wieku Anglik George Cayley. Stworzył on również naukowe podstawy aerodynamiki. Jeden z jego szybowców zdołał nawet unieść na krótką chwilę człowieka w powietrze. Cayley marzył o locie silnikowym, aktywnym, lecz w XIX wieku stosunek ciężaru dostępnych silników do ich mocy czyni! to zupełnie nierealnym.
Inne było podejście Niemca Otto Lilienthala. Zdając sobie sprawę z niedoskonałości zarówno silników, jak i płatowca, postanowił udoskonalić wpierw ten drugi element. Celem było rozwinię­cie możliwości szybowania w powietrzu z wyko­rzystaniem wznoszących prądów powietrznych. W 1881 roku przypiął sobie do ramion parę wła­snoręcznie zbudowanych, pokrytych tkaniną skrzy­deł, stanął na szczycie wzgórza i skoczył w dół. Udało się. Krótki lot próbny był sukcesem i jedno­cześnie początkiem całej serii prób, dzięki którym Niemiec zdołał w końcu przelecieć kilkaset met­rów. W tym samym czasie podobne doświadczenia przeprowadzał również Polak, Czesław Tański.
Gdy w 1902 roku lot silnikowy stał się faktem, znacznie zmalało zainteresowanie szybowcami, traktowanymi raczej jako wstęp do konstrukcji prawdziwego samolotu. Renesans szybownictwa datuje się od lat dwudziestych XX wieku, gdy zor­ganizowano pierwsze zawody szybowcowe.

Podobne prace

Do góry