Ocena brak

Szybkość transmisji (bit rate)

Autor /Berno333 Dodano /07.03.2013

Szybkość transmisji (bit rate) - inaczej przepływność binarna, określa liczbę przesyłanych bitów informacji dwójkowej w czasie 1 s przez kanał telekomunikacyjny, przy wymaganej i ustalonej stopie błędu.

Dla różnych aplikacji dopuszcza się różne stopy błędu transmisji. Maks., teoretyczna szybkość transmisji przez kanał telekomunikacyjny, czyli przepływność binarna (nazywana również  przepustowością) jest określona prawem Shannona.

Zależy ona od szerokości pasma oraz stosunku mocy sygnału do szumu w kanale, a nie zależy od przyjętego sposobu modulacji. Wg tego prawa maks. przepływność typowego kanału telefonicznego wynosi ok. 64 kb/s, ze względów technicznych tylko 56 kb/s, a w praktyce nie więcej niż 50 kb/s.

Podobne prace

Do góry