Ocena brak

Szwajcarja - Informacje ogólne

Autor /Cezar444 Dodano /30.09.2011

1. Dane ogólne:

a) położenie: południowo- zachodniej europie 45 50 - 47 48 N

5 58 - 10 30 E

b) Powierzchnia: 41293 tyś km 2

c) Ludność: 6988858 mln

d) Stolica: Berno (135122)

e) Największe miasto: Zurych (355297)

f) Język: niemiecki francuski włoski retoromański

g) waluta: 1 frank szwajcarski = 100 centymów (rapów)

h) produkt krajowy brutto 283508 mln dol.

2. Przemysł wydobywczy:

Jedynym bogactwem naturalnym jest sól wydobywana w okolicach Renu i Rodanu

3. Przemysł przetwórczy:

Chemiczny (Przemysł chemiczny wytwarza głównie sztuczne barwniki leki i kosmetyki ) Elektromaszynowy (produkuje min. Silniki Diesla oraz maszyny do szycia.) Włókienniczy i skórzany ( koronki tkaniny bawełniane południowo wschodni obszar)

Spożywczy (Wytwarza się głównie sery, czekoladę, produkty spożywcze )

21% produktu krajowego brutto stanowi produkcja przemysłowa.. Produkty szwajcarskie są znane z wysokiej jakości i niewielkich rozmiarów czego przykładem są słynne zegarki szwajcarskie 10% światowych zegarków pochodzi ze Szwajcarii

4. Krainy geograficzne:

Wyż Szwajcarska ( centralna część Szwajcarii ok. 30% pow. )

G. Jura ( ok. 10% pow. Zachodnia część kraju na granicy z Francją )

G. Alpy ( południowa część ok. 60% pow. Najwyższy szczyt Monte rosa 4634

5. Wody powierzchniowe:

rzeki: Ren Rodan

jeziora: Genewskie, Czterech kantonów, Neuchatel.

Lodowce

6. Klimat:

Szwajcaria leży w strefie klimatów umiarkowanych , jednak charakteryzują go znaczne anomalia ze względu na duże różnice wysokości. Zimy są mroźne średnia temperatura w tym okresie wącha się około 0 C na wyżynach i dolinach a w górach -10 i mniej. Natomiast w lecie 18- 20 C (zależy od wysokości). Opady wahają się od 100 do 200 cm.

7.Administracja: Szwajcaria jest podzielona na 23 kantony z których 3 dzielą się na samodzielne półkantony z własnymi władzami lokalnymi.65% mieszkańców mówi po niemiecku 18.4% po francusku 6.8% po włosku a 0.8% po retoromańsku. W wyniku migracji ludności 1.6% mówi po Hiszpańsku. Szwajcaria jest krajem neutralnym i nie należy do żadnych ugrupowań politycznych.

8.Energetyka: 50% jest wytwarzanej przez elektrownie wodne 37% przez atomowe. Reszta potrzebnej energii produkowana jest na bazie importowanej ropy naftowej. Większość elektrowni wodnych usytuowana jest w Alpach gdzie wybudowano ponad 40 sztucznych zbiorników wodnych.

9.Gospodarka:

Rolnictwo: Pod uprawę zbóż (pszenica jęczmień) wykorzystuje się 10% pow. Kraju. 40% stanowią pastwiska. Jedynie 4% ludności pracuje zawodowo w rolnictwie. Wytwarzają oni 2% produktu krajowego brutto. W Szwajcarii uprawia się także winorośl ziemniaki i buraki cukrowe.

Hodowle: Większość rolników zajmuje się hodowlą bydła. Nadwyżki mleka przetwarza się na mleko skondensowane lub używa do produkcji serów lub czekolad. W górach hoduje się również owce a na wyżynie trzodę chlewną. Na wyżynie Szwajcarskiej uprawia się również niewielkie ilości: ziemniaków, lnu, konopi i tytoniu

Rolnictwo Szwajcarii zaspokaja tylko w połowie zapotrzebowanie kraju.

Ponad jedną czwartą powierzchni zajmują lasy. Drewno używane jest do produkcji papieru i pulpy drzewnej a także do produkcji mebli i budowy domów.

10.Transport: Sieć dróg i kolei jest bardzo dobrze rozwinięta . Ponad 50% linii kolejowych jest zelektryfikowana. Wybudowano ponad 600 tuneli (Simplon 19.8 km). Łączna długość dróg wynosi 71000 km.

11. Turystyka: Co roku przyjeżdża do Szwajcarii ok. 11 mln turystów a dochód z tego wynosi ok. 4.5 mlrd dolarów. Początkowo polegała na pieszych wycieczkach i wspinaczkach górskich . od 1955 największą atrakcją jest narciarstwo. Wpływy z turystyki stanowią 15% dochodu narodowego. Szwajcarzy bardzo kultywują tradycje ludowe.

Podobne prace

Do góry