Ocena brak

Szpik kostny

Autor /evelynda Dodano /18.01.2012

Obecnie pragniemy zwrócić tylko uwagę na wielką wytwórczą działalność szpiku czerwonego. Obliczono (Elze), że ogólna liczba erytrocytów zawartych w 5 litrach krwi wynosi 25000 miliardów; jeżeli erytrocyty żyją około 100 dni, to dziennie ginie 250 miliardów, a ponieważ liczba erytrocytów we krwi jest mniej więcej stała, więc nowych ciałek wytwarza się dziennie również około 250 miliardów.

Dla granulocytów podobne obliczenie nie da się przeprowadzić, ponieważ czas trwania ich życia nie jest pewny. Podawany czas 2—4 dni  odnosi się zapcwrne tylko do czasu przebywania ich w prądzie krwi. W przeciwieństwie do erytrocytów nie wszystkie one przebywają we krwi w ciągu całego swego życia. Wcześniej czy później, może właśnie po 2—4 dniach, część ich przez ściankę naczyń włosowatych przedostaje się z drogi krwi do tkanek. Nie jest wiadomo, jak długo one tam żyją. Część icłi ginie w tkankach, znaczna część przez nabłonek błony śluzowej wędruje do śliny, do soku jelit itd. Co do liczby wytwarzających się dziennie granulocytów, to do pewnego stopnia możemy się orientować na podstawie stosunku liczby podziałów mitotycznych, rozwojowych postaci erytrocytów (erytroblastów) do analogicznych form granulocytów (mielocytów). Stosunek ten wynosi 6 : 1. Z tego wynikałoby, że wytwarza się mniej więcej sześć razy tyle erytrocytów co granulocytów, a więc w stosunku do dziennej liczby 250 miliardów erytrocytów — 40 miliardów granulocytów. W rzeczywistości w prądzie krwi znajduje się mniej granulocytów, bo około 30 miliardów, pamiętać jednak należy o wielkiej ich zmienności liczbowej w ciągu dnia.

Czas trwania życia limfocytów nie jest znany, jak również nic nie wiemy, jak długo przebywają one we krwi.

Wytwarzanie się ciałek krwi w szpiku czerwonym regulowane jest szeregiem czynników. Między innymi wymagana jest obecność witaminy Bjg oraz enzymu wytwarzanego przez błonę śluzową żołądka («intrinsic factor» w przeciwieństwie do «extrin-sic factor». czyli witaminy Bl2 ). Brak jednego z tych czynników wywołuje anemię złośliwą.

Podobne prace

Do góry