Ocena brak

Szpara głośni

Autor /bianka Dodano /11.01.2012

Szpara głośni (rima glottidis) na zwłokach ma kształt podobny do lancetu: u osoby żywej kształt jest bardzo zmienny. Ograniczona jest ona fałdami głosowymi i powierzchnią przyśrodkową chrząstek nalewkowatych. Odróżniamy w niej więc dwie części, przednią położoną między fałdami głosowymi — część między błoniastą (pars intermembranacea s. vocalis) i tylną więcej niż o połowę krótszą — część międzychrząstkową (pars intercarti-Iaginea s. respiratoria) zawartą między chrząstkami nalcwkowatymi. Nawet przy zupełnie zamkniętej części między błoniastej część międzychrzą-stkowa może być otwarta i powietrze oddechowe ma wolną drogę. Granicę między obiema częściami zaznaczają przeświecające wierzchołki wyrostków głosowych, jako tylne plamki żółte. U dorosłego mężczyzny cała długość szpary głośni wynosi przeciętnie około 23 mm, największa szerokość przy maksymalnie rozwartym otworze jest mniej więcej tej samej wielkości. Wymiary te są ważne ze względu na wprowadzane narzędzia. U kobiet długość szpary głośni wynosi około 17 mm.

Podobne prace

Do góry