Ocena brak

Szok naftowy

Autor /Jasmine Dodano /15.04.2011

 

Plastyczny obraz zależności zachodzących pomiędzy elastycznością popytu a zmianami wydatków nabywców i przychodów producentów w warunkach zmian poziomu cen rynkowych dostarcza przykład skokowych podwyżek ropy naftowej w latach 70 – tych. Podwyżka ta była efektem podjętej przez państwa należące do kartelu OPEC decyzji o ograniczeniu dostaw ropy naftowej. W efekcie na przestrzeni kilku lat ceny ropy wzrosły czterokrotnie.

Jak pamiętamy gdy popyt jest nieelastyczny podwyżka cen zwiększa sumę wydatków nabywców i sumy przychodów sprzedawców . Szacunkowa wartości elastyczności popytu na ropę była tym czasie bliska zeru – wynosiła 0,1. Użytkownicy ropy naftowej, przynajmniej w krótkim okresie mają bardzo ograniczoną możliwość zastąpienia jej innymi nośnikami energii. Stosunkowo niewielkie ograniczenie podaży (Q = Q1 – Qo) spowodowało duży wzrost cen co przyniosło ogromne dodatkowe przychody głównym producentom z krajów OPEC.

Podobne prace

Do góry