Ocena brak

Szkoły prawne w I wieku naszej ery

Autor /Demetriusz Dodano /17.11.2011

    Do połowy II wieku n.e. prawnicy skupiali się w dwóch szkołach: Prokulianów i Sabinianów. Szkoły te zajmowały się głównie nauczaniem prawników. Szkołę Prokulianów założył Antistius Labeo, pretor za Augusta. Stworzył on ponad 400 ksiąg. Jego następcą był Proculus. Inni znani prawnicy tej szkoły to Neratius Priscus i Iuventius Celsus, członkowie rady cesarskiej Hadriana.

    Szkołę Sabinianów stworzył Ateius Capito, konserwatysta popierający kult cesarza. Jego następca to Massurius Sabinus, twórca komentarzy do prawa cywilnego. Do szkoły tej należał także Cassuis Longinus, Salvius Iulianus oraz Gaius, twórca podręcznika do prawa cywilnego o nazwie Institutionum iuris civilis commentarii quattuor (Instytucji prawa cywilnego cztery księgi).

Podobne prace

Do góry