Ocena brak

Szkolenie przywarsztatowe inwalidów

Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013

szkolenie przywarsztatowe inwalidów; forma niżej kwalifikowanego -> przygotowania inwalidów do pracy umożliwiająca im opanowanie niezbędnych praktycznych umiejętności do wykonywania pracy na określonym stanowisku, nie dająca formalnych kwalifikacji zawodowych. Zakres tych umiejętności ograniczony jest z reguły do kilku czy kilkunastu czynności zawodowych. Ze s. p. inwalidów korzysta wielu inwalidów zarówno kierowanych do pracy w spółdzielni inwalidów, jak też w zwykłych zakładach pracy. Stosowane jest ono wobec inwalidów, którzy: 1) nie nadają się do długoterminowego, kwalifikowanego przygotowania do pracy, np. ze względu na wiek, a nie mają żadnych kwalifikacji zawodowych; 2) ze względu na konieczność utrzymania siebie lub rodziny powinni być jak najszybciej zatrudnieni, a nie mają kwalifikacji zawodowych; 3) wymagają przekwalifikowania (zmiany zawodu) ze względu na nabyte inwalidztwo w starszym wieku. Formą s. p. inwalidów jest również przyuczenie inwalidy do wykonywania -> pracy nakładczej, którego zadaniem jest opanowanie przez -> nakładcę czynności zawodowych, potrzebnych do wykonywania pracy zawodowej w domu. Przyuczenie to może odbywać się w domu inwalidy lub na krótkoterminowym kursie przeprowadzonym w zakładzie zatrudniającym nakładcę.

Podobne prace

Do góry