Ocena brak

SZKOŁA FRANCUSKA M. CASTELLSA I AKCENT NA NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNO - PRZESTRZENNE, ANGLIA - USA (HARWEY, PAHL)

Autor /Alwin Dodano /19.09.2011

1. Współcześnie nie ma miasta jako oddzielnej jednostki osadniczej i nie można jej wydzielić,można mówić tylko o pewnych jednostkach osadniczych typu miejskiego(osiedla dzielnice aglomeracje)

2. Nie ma miejskości jako określonego stylu życia

3. Miasto jest przestrzenną formą zbiorowej konsumpcji czy reprodukcji siły roboczej

4. Nie ma socjologii miasta może być tylko socjologia politycznej kwestii miejskiej

5. Strukt.społ.przestrzenna miasta jest odbiciem struktury społecznej systemu globalnego

6. Tworzenie zajmowanie przyswajanie przestrzeni miejskiej odbywa się wg praw związanych z dominacją klas panujących

7. Klasy uciskane nie są to zawsze świadome bo te zjwiska mają char.ukryty

8. Badanie miasta jest sposobem a miasto polem do badań syst.spol.polit.

KRYTYKA

1. Castells posługuje się marksistowskim uproszczonym biegunowym językiem.

2. zbyt duży formalizm i abstracjoinizm.

3. Chęć nowatorstwa chęć stworzenia nowej szkoły w socjologii miasta i mimo że dokonał przeglądu literatury przedmiotu to za bardzo odcina się od wielu ważnych ustaleń badawczych innych szkół.

Podobne prace

Do góry