Ocena brak

SZKOŁA APLIKACYJNA ARTYLERII I INŻYNIERÓW, poi. uczelnia wojsk.

Autor /Erazm123 Dodano /18.06.2013

Utworzona dekretem Fryderyka Augusta z 11II 1809, kształcąca ofic. art. i korpusu inż. Otwarta 28 III 1809, przyjmowała 12 elewów rocznie, którzy w ciągu 12 miesięcy nauki poznawali zasady geometrii wykreślnej, matematyki, mechaniki, rysunków, architektury, fortyfikacji.

Wzorowana była na podobnej uczelni franc. w Metz. Kmdt był Mikołaj Rouget, matematykę wykładał W. Livet z paryskiej Szkoły Politechnicznej, a architekturę cywilną i wojsk, znany rysownik Piotr Aigner. 1 VI 1811 władze Ks. Warszawskiego nabyły dla szkoły dawny gmach pijarskiego Collegium Nobilium przy ul. Miodowej.

Wśród pierwszych wychowanków szkoły, którzy po jej ukończeniu otrzymali stopień ppor., byli: Ignacy Prądzyński, Michał Świda, Józef Koriot, Klemens Kołaczkowski.

Podobne prace

Do góry