Ocena brak

Szklarska Poręba – Karkonosze - PRZYRODA

Autor /Cezar444 Dodano /30.09.2011

Walory przyrodnicze tych gór spowodowały, że w 1959 roku utworzono tu Karkonoski Park Narodowy. Rozciąga się on na powierzchni ponad 5,5 tysiąca ha, zarówno po polskiej jak i czeskiej stronie Karkonoszy. Ochroną ścisłą objęto 1710 ha. Na jego obszarze występują charakterystyczne formy rzeźby: skałki ostańcowe, (Słonecznik, Końskie Łby, Pielgrzymy, Paciorki, Trzy Świnki), skalne (Śnieżne Kotły, Kotły z Małym i Wielkim Stawem), gołoborza oraz płaskie zrównania z torfowiskami. Znaczne spadki terenu i uskoki skalne sprzyjają powstawaniu wodospadów.

Do największych należą Wodospady Łomniczki (300-metrowy ciąg kaskad potoku Łomniczka), Wodospad Szklarki (13 m wysokości) i największy w polskich Karkonoszach - Wodospad Kamieńczyka (27 m wysokości). Roślinność Parku jest bogata i ma wyraźny charakter piętrowy, typowy dla gór. Oprócz regla dolnego (500 - 1000 m n.p.m.) i regla górnego (1000 - 1250 m n.p.m.) występuje piętro kosodrzewiny (około 1250 -1300 m n.p.m.) oraz powyżej strefa skalna roślinności alpejskiej. Najbardziej wartościowe z przyrodniczego punktu widzenia są tereny piętra subalpejskiego (1250-1450 m n.p.m.).

Oprócz zarośli kosodrzewiny występują tu m.in.: liściaste zarośla brzozy karpackiej i wierzby lapońskiej, ziołorośla, traworośla, zbiorowiska z licznym udziałem wietlicy alpejskiej, a także zbiorowiska źródliskowe i torfowiskowe. Do najbogatszych florystycznie fragmentów Parku należą kotły polodowcowe, na dnie, których wśród okazałych powierzchni zioło rośli występują: modrzyk górski, miłosna górska, jaskier platanolistny, ciemiężyca zielona. Zbocza porastają traworośla z zawilcem narcyzowym i sasanką alpejską. Wzdłuż potoków rozwijają się zbiorowiska źródliskowe i torfowiskowe z bartsją alpejską, gnidoszem sudeckim i czosnkiem syberyjskim. Fenomenem przyrody są wysokie torfowiska subalpejskie na Równi pod Śnieżką oraz pod Mumlawskim Wierchem z maliną moroszką i wełnianeczką alpejską. W piętrze alpejskim - powyżej 1450 m n.p.m. występują murawy z sitem skuciną i Jastrzębcem alpejskim, porastające zbocza Śnieżki.

Na terenie Parku opisano 900 gatunków roślin naczyniowych, w tym gatunki będące reliktami epoki lodowcowej, m.in.: skalnica śnieżna, gnidosz sudecki, wierzba lapońska, malina moroszka. Pośród większych ssaków w Karkonoszach spotkać można jelenie, sarny, lisy, łasice, dziki a także sprowadzone z Pirenejów muflony. Wśród ptaków znaleźć można cietrzewie, głuszce, sowę włochatą, dzięcioł czarnego a także bardziej pospolite zięby i mysikróliki. Coraz częściej w Karkonoskich potokach pływają pstrągi, świadczy to o wyraźnej poprawie czystości wód.

Do góry