Ocena brak

Szklarnik źródliskowy

Autor /Natan Dodano /27.01.2012

Wygląd: długość 8 cm, rozpiętość skrzydeł 10 cm. Bardzo podobny do szklarnika górskiego, ale środkowe pierścienie odwłoka tylko z 1 żółtą przepaską, tył głowy (potylica) całkowicie czarny.

Środowisko: czyste, dobrze natlenione strumienie, a zwłaszcza ich strefy żródliskowe. 

Występowanie: w środkowej i zachodniej Europie rozmieszczony wyspowo. Spotykany również w Polsce. Na południu Europy rozprzestrzeniony od Hiszpanii po Rumunię.

Liczebność: ze względu na swe wymagania środowiskowe liczniejszy tylko lokalnie.

Rozród: lata od końca maja do końca lipca. Biologia rozrodu podobna jak u szklarnika górskiego. Rozwój larwalny trwa 3-5 lat.

Pokarm: głównie drobne bezkręgowce.

Uwagi: szklarnik źródliskowy żyje w zasadzie w tych samych środowiskach co szklarnik górski, wydaje się być jednak ściślej związany ze żródliskowymi strefami potoków.

Podobne prace

Do góry