Ocena brak

Szkielet serca

Autor /ashley Dodano /18.01.2012

Szkielet serca położony na podstawie komór między przedsionkami a komorami składa się: 1) z czterech pierścieni włóknistych. (anuli fibrosi) obejmujących ujścia żylne i ujścia tętnicze oraz 2) z dwóch trójkątów włóknistych (trigona Jibrosa), prawego i lewego, położonych w niewielkich trójkątnych przestrzeniach między tylnym brzegiem ujścia aorty a obu ujściami przedsionkowo-komorowymi; twory te, i jeden, i drugi, zbudowane są z tkanki łącznej włóknistej zbitej. Poza tym do szkieletu serca zaliczamy również znaną nam już 3) część błoniastą przegrody międzykomorowej. Wszystkie te składniki łączą się z sobą.

Schematycznie pierścienie włókniste mają to samo położenie, ten sam kształt, te same stosunki topograficzne oraz wymiary co ujścia, które obejmują. Jeżeli przyjrzymy się podstawie komór, to w kierunku od przodu do tyłu napotkamy: 1) na pierwszym planie pierścień włóknisty pnia płucnego, 2) następnie, ku tyłowi i nieco w stronę prawą od niego, pierścień włóknisty aorty; 3) wreszcie na ostatnim planie oba pierścienie włókniste przedsionkowo-komorowe, z których prawy położony jest bardziej do przodu niż lewy.

Podobne prace

Do góry