Ocena brak

SZEMIOT MIKOŁAJ KAZIMIERZ

Autor /kaszanka Dodano /31.03.2012

SZEMIOT MIKOŁAJ KAZIMIERZ, zm. prawdop. po 1674, wierszopis, pamiętnikarz. Szlachcic litew., za młodu służył pod J. Wiśniowieckim na Ukrainie, podkomorzy wendeński, potem zamieszkał na Wileńszczyźnie, skąd posłował na sejm; 1674 podsędek żmudzki. Jego twórczość wyraża poglądy wiernych katolicyzmowi, ksenofobicznych i zafascynowanych Wiśniowieckim rzesz szlacheckich. Znana szerzej —> M.H. Juszyńskiemu (omówiona w Dykcjonarzu poetów polskich 1820), jest dziś w zasadniczym zrębie zaginiona. Nie znamy poematu Potrzeba Ochmatowska wierszem opisana (1664) o bitwie hetmana w.kor. S. Koniecpolskiego z Tatarami (29 11644) ani panegirycznego pamiętnika O przeważnych wojennych dziełach wielkiego rycerza książęcia Jeremiego Michała Korybuta Wiśniowieckiego ksiąg dwie. W uszkodzonym unikacie BJ zachowała się Genealogia Wiśniowieckich (1669), w całości zaś traktowe Summarium z przywilejów i konstytucyj zebrane na dowód krzywdy Bożej przeciw Ich Mci Panów Dissidentów (b.m. 1669). Wg A. Sajkowskiego Sz. jest prawdop. autorem poematu o wydarzeniach na Litwie w dobie najazdu szwedz. 1655 (Relacja żmudzkiego wejścia i wyjścia ze szwedzkiej opieki, rkps w Bibl. Kórnickiej).

A. SAJKOWSKI Od Sierotki do Rybeńki, Poz. 1965.

Podobne prace

Do góry