Ocena brak

Szczegółowość informacji

Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.08.2011

Charakterystyka

Szczegółowość informacji można określić jako liczbę detali jakie zawiera w stosunku do opisywanego obiektu, zdarzenia czy też zjawiska. Jest ona jednym z wymogów jaki musi zapewnić system informacyjny J., Sroka,1999, s. 37.

Wymagania co do szczegółowości informacji mogą zależeć od:

  • znaczenia informacji
  • ryzyka jakie niesie za sobą nieścisłość
  • norm i standardów
  • wymagań prawnych

Zbyt dużą szczegółowość informacji można zakwalifikować jako problem przeciążenia informacją, który pociąga następujące skutki:

  • wydłużenie czasu wyszukiwania informacji
  • zwiększenie pamięci koniecznej do jej przechowywania
  • obniżenie motywacji użytkownika

Zbyt małą szczegółowość można zakwalifikować jako problem anemii informacyjnej, jej skutkiem jest większa niepewność co do skutków podjętych decyzji lub wręcz niemożność podejmowania decyzji.


Szczegółowość informacji powinna być dostosowany do potrzeb informacyjnych użytkownika wynikających z klasy rozwiązywanych problemów decyzyjnych. Większa szczegółowość informacji wymagana jest na niższych szczeblach zarządzania, na wyższych szczeblach zastosowanie ma informacja bardziej zagregowana.


Szczegółowość informacji może być zatem oceniona w zależności od celu i specyficznych wymagań jej użytkownika jako H,,s 139-140:

Podobne prace

Do góry