Ocena brak

Szczególne rodzaje depozytu

Autor /Serwacy Dodano /23.11.2011

Obok zwyczajnego kontraktu przechowania:

  • depozyt konieczny (depositum necessarium) – zawierany w sytuacji przymusowej (pożar), gdy rzecz jest oddawana w przechowanie z przymusu osobie przypadkowej – ew. skarga deponenta opiewała na podwójną wartość rzeczy dla szczególnego ukarania nieuczciwego depozytariusza.

  • depozyt sekwestrowy (depositum sequestre) – kilka osób oddawało rzecz o którą toczyły spór res litigosa, przechowujący (sekwestr – posiadał rzecz i korzystał z ochrony posesoryjnej) oddawał rzecz temu kto wygrał spór;

  • depozyt nieprawidłowy (depositum irregulare) – przechowanie rzeczy zamiennych (oznaczonych gatunkowo), z używaniem i przeniesieniem własności; podobna do pożyczki różnice: pożyczka dochodziła do skutku w interesie odbiorcy, depozyt nieprawidłowy – deponenta; pożyczka – kontrakt stricti iuris, depozyt nieprawidłowy – bonae fidei; w d. n. odsetki ustanawiane zwykłą umową pactum.

Podobne prace

Do góry