Ocena brak

Szczególna ochrona pracowników przed wypowiedzeniem umowy o pracę

Autor /Achacy Dodano /05.12.2011

Sytuacje, w których zawieszone zostało prawo pracodawcy wypowiadania umowy o pracę, określają zarówno przepisy kodeksu pracy, jak i przepisy pozakodeksowe. Przewidują one zakaz wypowiadania umowy o pracę ze względu na sytuację osobistą lub rodzinną pracownika, a zwłaszcza:

1)w czasie korzystania pracownika z urlopu (wypoczynkowego, bezpłatnego i szkoleniowego),

2)w czasie usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy (choroba, sprawowanie opieki nad dzieckiem, odosobnienie ze względu na chorobę zakaźną, inne przyczyny usprawiedliwionej nieobecności nie przekraczającej miesiąca),

3)pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 2 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku,

4)kobiecie w okresie ciąży i urlopu macierzyńskiego (wyjątek stanowi zatrudnienie na okres próbny do 1-miesiąca, ogłoszenie upadłości lub likwidacja zakładu pracy),

5)w okresie między powołaniem pracownika do czynnej służby wojskowej a jej odbyciem ( wyjątek stanowi ogłoszenie upadłości lub likwidacja zakładu pracy oraz z przyczyn uzasadniających rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika),

6)żonie żołnierza odbywającego zasadniczą służbę wojskową (wypowiedzenie umowy może nastąpić jedynie z winy pracownicy oraz ogłoszenia upadłości lub likwidacji zakładu pracy,

7)pracownicy korzystającej z urlopu wychowawczego (wyjątek stanowi ogłoszenie upadłości lub likwidacja zakładu pracy albo zwolnienia grupowe),

8)pracownikom pełniącym funkcję społeczną w czasie trwania mandatu oraz w okresie roku po jego wygaśnięciu.

Podobne prace

Do góry