Ocena brak

Szczególna forma konstytucji (tryb uchwalenia, systematyka, tryb zmiany)

Autor /Kosma Dodano /22.12.2011

Konstytucja jako ustawa zasadnicza w państwie jest w szczególny sposób uchwalana i zmieniana co wraz z wyjątkową nazwą i systematyką stanowi o jej szczególnej formie. Uchwalenie konstyt może następować w drodze referendum oraz przez organ specjalnie powołany do stanowienia o sprawach ustrojowych, lub przez parlament wyposażony w talie prawo do uchwalania konstytucji.

Zmiana konstytucji jest wyjątkowa polega na konieczności spełnienia takich warunków jakich nie stawia się w przypadku uchwały aktu normatywnego.- konstytucja sztywna. elastyczna może być zmieniana w trybie obowiązującym przy zmianie zwykłych ustaw. Projekt ustawy o zmianie konstyt. może przedłożyć 1/5 ustawowej liczby posłów, Senat lub Prezydent. 1-e czytanie odbywa się po 30 dniach od jej przedłożenia sejmowi a ustawa Konstytucyjna zmieniająca musi byś uchwalona w jednakowym brzmieniu przez Sejmu później do 60 dni przez Senat. jeśli dotyczy to rozdziału I – zasad ustroju, II-problematyka praw i wolności człowieka i obywatela oraz XII- o zmianie konstyt. uchwalenie może się odbyć nie wcześniej niż w 60 dni po jej 1-m czytaniu. Potem referendum Prezydent jest zobowiązany do podpisania Konstytucji w ciągu 21 dni od jej otrzymania.

Podobne prace

Do góry