Ocena brak

SZAPOSZNIKOW BORIS (1882-1945) - marszałek Związku Radzieckiego

Autor /lucyfer Dodano /01.03.2011

Szef Sztabu Generalnego Armii Czerwonej w latach 1928-31 i 1937-40, wysoko ceniony przez Józefa Stalina, opracowywał plany agresji na Polskę 17 września 1939 r. i wojny z Finlandią w listo­padzie tego roku.

Kompromitujący Armię Czerwoną przebieg wojny *radziecko-fińskiej zadecydował o odwołaniu go w sierpniu 1940 r. i przejściu na stanowisko zastępcy komisarza obrony. Po wybuchu wojny radziecko-niemieckiej w czerwcu 1941 r. ponownie objął stanowisko szefa Sztabu General­nego i członka *Stawki. Ze wzglę­du na zły stan zdrowia w maju 1942 r. ustąpił z tych stanowisk.

W czerwcu 1943 r. objął funkcję komendanta Akademii Wojskowej im. Michaiła Frunzego, którą spra­wował do śmierci.

Podobne prace

Do góry