Ocena brak

Szacunek społeczny i jego formy w ujęciu Webera

Autor /WawrzyniecxD Dodano /04.01.2012

Mówiąc o stanach trzeba wyjść od pojęcia szacunku społecznego.

Szacunek jakiego doznajemy od innych świadczy o zajmowanej przez nas pozycji w społeczeństwie.

Weber wyodrębnia szacunek:

- pozytywny

- negatywny – to nie brak szacunku, to antyszacunek, czyli pogarda społeczna.

- obiektywny - mający podstawę w psychologicznej postawie człowieka

- subiektywny (spontaniczny) - nie mający podstawy w psychologicznej postawie człowieka.

Subiektywny szacunek lub subiektywny negatywny szacunek uznawany jest w potocznym myśleniu jest za właściwy.

Normy społeczne wyraźnie określają w jaki sposób okazywać szacunek.

Obiektywne normy szacunku są sankcjonowane niezależnie od tego czy nam się podobają czy nie.

Szacunek subiektywny (spontaniczny) wyrażający się poprzez normy musi się wyrażać poprzez działania, bo wtedy jest on częścią struktury społecznej.

Szacunek wg Webera jest zjawiskiem jakościowym

zawody, którym nie okazuje się szacunku: złodzieje, prostytutki, także policja - to antyszacunek. Antyszacunek ma też dwie postacie:

- obiektywną

- subiektywną

Szacunek, jakim obdarzamy sami siebie to godność, honor. Ludzie swój honor także wyrażają w działaniach, dlatego honor może mieć charakter spontaniczny i wyrażający się poprzez przepisy.

Podobne prace

Do góry