Ocena brak

Sytuacyjne teorie kierowania - Teoria ścieżki do celu (path-goal theory) zaproponowana przez R. House'a i M. Evansa

Autor /Cecyliusz Dodano /16.09.2011

Ta teoria definiuje proces kierowania nie jako działania kierownika lecz jako wynik decyzji podwładnych. Główna teza tej teorii jest następująca: aby zachowanie kierownika było efektywne z punktu widzenia celów organizacji, musi być postrzegane przez podwładnych jako dla nich "pożyteczne" . Teoria ścieżki opiera się na poznawczej teorii motywacji V.Vrooma, która zakłada, że wysiłek zależy od oczekiwania nagrody i jej wartości.

Kierowanie może być zatem skuteczne wówczas, gdy podwładni postrzegają (wierzą), że:

Do czynników, od których zależy, jaki styl kierowania podwładni uznają za skuteczny, twórcy teorii ścieżki zaliczają:

  • Osobiste cechy podwładnych.

  • Wymagania miejsca pracy.

Podobne prace

Do góry