Ocena brak

Sytuacje i zgromadzenia wymagające pozwolenia na odbycie

Autor /Iwo Dodano /22.12.2011

Przepisy szczególne wypowiadają się w kwestiach zgromadzeń:

  • Ustawa o szkolnictwie wyższym reguluje sprawę zgromadzeń pracowników i studentów odbywających się na terenie uczelni - każda szkoła wyższa posiada swoją autonomię, czyli swoje prawa i regulamin, władze sprawuje rektor, to za jego zgodą mogą się odbywać zgromadzenia.

  • Ustawa o ruchu drogowym, jeżeli zgromadzenie ma się odbywać na drogach publicznych, bądź będzie to przemarsz, to organizator musi z odpowiednim organem uzgodnić:

    • Przebieg trasy,

    • Współdziałać z policją,

    • Wykonać plan jak będzie wyglądać komunikacja

Jeśli tego organizator nie spełni, to otrzyma decyzje odmowną

  • Obozy hitlerowskie- odbycie zgromadzenia na tym obszarze wymaga zgody wojewody.

Podobne prace

Do góry