Ocena brak

Sytuacja w Polsce po powstaniu styczniowym

Autor /Chrystian Dodano /07.11.2011

ZABÓR ROSYJSKI

rozpoczęto bardzo brutalną akcję rusyfikacji (administracja, szkolnictwo)

język rosyjski stał się językiem narodowym

likwidacja polskich szkół i uczelni

terytorium zaboru rosyjskiego - Kraj Nadwiślański - zmiana nazwy, aby nie było mowy o Polsce

dekret uwłaszczeniowy ogłoszony przez Rosjan dla chłopów

ZABÓR AUSTRYJACKI (GALICJA)

Galicja uzyskała autonomię (częściową niepodległość polityczną)

istniał dla Galicji osobny sejm polski

literatura nie podlegała cenzurze

nie było zainteresowania odzyskaniem niepodległości ponieważ biedni dążyli tylko do przeżycia a bogaci do utrzymania majątku

brak przemysłu, nędza wsi, dysproporcje majątkowe

ZABÓR PRUSKI

bezwzględna akcja germanizacyjna

język urzędowy - niemiecki, zakaz modlitwy w języku polskim

Polacy nie mogli zamieszkiwać na stałe w danym miejscu

istniały towarzystwa śpiewackie i sportowe (pod nimi kryła się konspiracja)

chłopi niejednokrotnie pozbawieni byli ziemi

urzędy obsadzone przez Niemców

Podobne prace

Do góry