Ocena brak

Sytuacja prawna wyznaczona przez przepisy prawne

Autor /Antek Dodano /16.08.2011

Obowiązek prawny:

a) możliwość wyboru zachowania

b) zachowanie powinne, określone normą prawną

Formą nałożenia obowiązku jest ustawa. Szczególnie ważne jest to w prawie podatkowych i karnym.

Sposoby wyrażenia obowiązku prawnego:

a) rozkaźnikowy- stosowany rzadko, bardzo komunikatywny,

b) sposób opisowy - polega na użyciu czasownika w trybie oznajmującym np. "organ przyjmuje wnioski"

c) sposób nakazowy- x-owi jest zakazane coś,

d) sposób powinnościowy- użycie zwrotu "x" powinien. Jest to dyrektywa celowościowa, techniczna. Słowo powinien jest wieloznaczne. Lepiej stosować jest sposób opisowy.

e)Indyferencja - (potocznie obojętny)- to sytuacja kiedy mamy do czynienia z wolnością dwustronną, "wolność czynienia, wolność nie czynienia". Indyferencję można uzyskać, kiedy nie ma przepisu zakazującego (dotyczy osób fizycznych) Druga sytuacja jest wtedy, kiedy uchylimy przepis.

Czyn indyferentny to czyn nie wywołujący sankcji karnych

f) Uprawnienie - przewidziana przez przepisy prawne możliwość wyboru określonego zachowania się.,

- uprawnienie do żądania cudzych zachowań (niezupełne). Ma charakter wtórny NI (nakaz)B(podmiot) A (podmiot) uzyskujący jednocześnie uprawnienie. Np. dłużnik zwraca dług. Wierzyciel może żądać spełnienia świadczenia. Powstaje stosunek zobowiązaniowy dwustronny.

- uprawnienie do własnych zachowań (wolność konstytucyjna) N2 (norma prawna) A - uprawnia

A do zachowania się

Wszyscy mają zakaz ingerencji w moje uprawnienie. Zakaz ingerencji nie jest absolutny. Np.

Policja może zatrzymać przestępcę.

Podobne prace

Do góry