Ocena brak

Sytuacja prawna urzędników samorządowych

Autor /Romek Dodano /18.08.2011

Pracownik sam. to:

- z wyboru

   wójt (burmistrz, prezydent miasta), ich z-cy

   przewodniczący zarządu zw. kom.

   członkowie org. sejmiku teryt.

- z mianowania

   osoby zajmujące kierownicze stanowiska

- z powołania

   sekretarz gminy

   skarbnik gminy (główny księgowy)

- umowy o pracę

   pozostali pracownicy

Pracownik sam. nie może wykonywać zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z jego obowiązkami lub mogłyby wysuwać podejrzenie o stronniczość lub interesowność. Obowiązki pracownika sam.:

- przestrzeganie prawa

- zachowanie tajemnicy państwowej i służbowej

- sumienne, sprawne i bezstronne wykonywanie zadań urzędu

- zachowanie się z godnością w miejscu pracy

Karę porządkową upomnienia wymierza bezpośredni przełożony przy przewinieniu mniejszej wagi i zawiadamia o tym pracownika na piśmie.

Podobne prace

Do góry