Ocena brak

Sytuacja prawna niewolników

Autor /Lazarz Dodano /18.11.2011

Niewolnik(servus) w prawie rzymskim nie był traktowany jako podmiot , lecz jako przedmiot prawa. Nawet w przypadku śmierci właściciela nie odzyskiwał wolności. Był wówczas rzeczą niczyją – res nullus – i mógł być przedmiotem zawłaszczenia- occupatio . Właściciel miał nad niewolnikiem prawo życia i śmierci (ius vitae ac necis ) Nie mógł więc być niewolnik ani właścicielem, ani wierzycielem, nie mógł pozywać ani być pozwanym.

Pożycie niewolnika z niewolnicą, a nawet z osobą wolną nie było traktowane jako małżeństwo, lecz jako stan faktyczny,zwany contuberium. Dziecko z takiego związku (partus ancillae) też było niewolnikiem.

Właściciel , mógł przekazać swojemu niewolnikowi część swego majątku w zarząd tzw. peculium .

Wszystkie rzeczy nabyte przez niewolnika od osób trzecich należały do właściciela.

Podobne prace

Do góry