Ocena brak

Sytuacja polityczna w Europie Zachodniej w latach 1945 - 1947

Autor /Patryk0909 Dodano /05.01.2012

Ogólne

Ogólne przesunięcie sympatii obywateli państw zachodniej europy w kierunku lewicy, zafascynowanie komunizmem.

Wielkie zniszczenia zachodniej europy – Francji, Niemiec, Włoch, również GB ucierpiała w wyników nalotów oraz ataków rakiet V1 i V2

Zmęczenie społeczeństwa, panujący niedostatek, „niestabilność społeczna”

Zrujnowane gospodarki, wszystkie kraje miały jednego wierzyciela – USA.

Wielka Brytania

a) Jeszcze przed Poczdamem w lipcu 45, Churchil stracił władzę. Partia pracy odniosła spektakularne zwycięstwo w wyborach. Było to konsekwencją: nieudanej polityki Chemberleina ( również konserwatysty ) z przed wojny, wyrzeczeń z lat wojny, kojarzonych z Churchilem, oraz fascynacji komunizmemobietnice przeprowadzenia przez partię pracy reform: wprowadzenie ubezpieczeń społecznych, społecznej służby zdrowia oraz nacjonalizacji części gospodarki ( gałęzi niezbędnych a prosperujących na granicy opłacalności np. transport )

b) Wojna pochłonęła prawie całe rezerwy kruszców, walut oraz rezerw zagranicznych. Zadłużenie zagraniczne wynosiło 13,4mld dolarów, olbrzymi deficyt handlowy, zniszczenie 1/3 floty handlowej.

c) Udało się częściowo obniżyć dług zagraniczny wobec USA i jednocześnie uzyskać nowe pożyczki przeznaczone na ożywienie exportu i przestawienie na gospodarkę pokojową.

d) Mimo że Churchil nie był premierem, to jednak nie stracił swojej pozycji międzynarodowej i znaczenia – przemówienie w Fulton 05.03.46

e) 1946 – nieudane plony,  1946/47 – zima stulecia, stan klęski żywiołowej. Beznadziejna sytuacja obywateli.

f) Do 47r wydali w sumie 3mld dolarów na pomoc międzynarodową – Grecja, Turcja, dożywianie Niemiec itp.

g) W 1947r wprowadzenie polityki surowości – maksimum eksportu, minimum produkcji na rynek wewnętrzny, aby poprawić bilans handlu zagranicznego. W 1948r już był delikatnie na plusie.

h) 21.02.47 – informacja do Trumana, że GB musi z przyczyn finansowych wycofać się z Grecji i Turcji, prośba o przejęcie tych zobowiązań przez USA. 

i) Na początku 47r podjęto decyzję o budowie bomby atomowej, której koszty zatajono przed parlamentem. Aby nie stracić znaczenia międzynarodowego.

j) Dekolonizacja – już w czasie wojny propagowana przez partię pracy, na dobre rozpoczęta w 47r. Brytyjczycy chcieli pozostawić po sobie uporządkowaną gospodarkę i pewien ład konstytucyjny, jak również chcieli utrzymać wszystkie dotychczasowe powiązania ekonomiczne. Był to całkowity odwrót od polityki Churchila.

FRANCJA

Niemcy wywieźli większość zapasów żywności i surowców. Zdewastowano system transportu i łączności. Wywieziono dużo maszyn. W 1945r produkcja przemysłowa była niższa o 35-40% w stosunki do 38r.

Spory o władzę między obozem Charlesa de Gaulle’a a  środowiskiem ruchu oporu, wyzwalającym Francję i będącego pod wpływem komunistów.

De Gaulle stopniowo zaczął przejmować władze, jednak musiał się liczyć z mocno lewicowymi poglądami obywateli Francuskich. Rozwiązanie milicji ludowej zrównoważył ułaskawieniem sekretarza francuskiej Partii Komunistycznej – Thoreza.

De Gaulle przeprowadził częściową nacjonalizację gospodarki, wprowadzono zasiłki rodzinne. Nie udało się powstrzymać inflacji. W grudniu 45r przeprowadzono dewaluację.

Wybory w październiku 45r wygrali komuniści i socjaliści, którzy stworzyli pierwszy odrzucony w referendum projekt konstytucji. W kwietniu 46r ponowiono wyboru, sytuacja w parlamencie zasadniczo się nie zmieniła. Podczas drugiego referendum konstytucja została przyjęta.

Konstytucję potępił de Gualle, gdyż była ona napisana przeciwko niemu, była w niej przewidziana bardzo słaba pozycja prezydenta. Już z pierwszym komunistyczno-socjalistycznym rządem de Gaull nie mógł się dogadać i na początku 46 złożył dymisję.

Problemy z poparciem miała prawica gdyż była skażona współpracą z Niemcami. Poważnym problemem było rozwiązanie kwestii kolaboracji – która była podczas okupacji zjawiskiem dość szerokim, dotyczyła również wielu wielkich osobowości Francuskich jak marszałka Phillipa Petaina. Zasługą de Gaulle było bardzo racjonalne i powściągliwe podejście do tej kwestii. Wielu wybitnych francuzów ułaskawił. W sumie skazano 120 000ludzi. 4,7 tyś skazano na śmierć. Ruch oporu dokonał samosądów na 4,5tyś kolaborantach

Pod koniec 46r zaczęła się trwająca 8lat wojna w Wietnamie. Większość świata stawała po stronie Wietnamu.

47-48 były to lata wielkich strajków pod przewodnictwem komunistów, którzy na scenie politycznej zaczęli być separowani.

Dla de Gualle komuniści byli wrogiem nr1, gdyż paktowali ze Stalinem i  obawiano się, że doprowadzą do sowietyzacji kraju.

Benelux 

- zawarcie między Luksemburgiem, Belgią i Holandią ścisłej unii gospodarczej – zwanej Beneluxem – jako całość mogła odgrywać znaczną gospodarczą i polityczną rolę w zachodniej europie. Już w 44r podjęto decyzję o Unii Celnej. przeorientowanie zasad polityki zagranicznej – z neutralizmu na dążenie do integracji z Europą Zachodnią.

Najmocniej zniszczona była Holandia, z kolei Belgia jako jedyna państwo wyszło z wojny bez długów. Zaraz po wojnie było prawdopodobnie najlepiej prosperującym państwem europejskim, również dzięki sprzedaży surowców strategicznych z Konga. Bardzo dużo pomógł plan Marshalla .

Do góry