Ocena brak

Sytuacja po II Wojnie Światowej i ważne wydarzenia tego okresu

Autor /Chrystian Dodano /07.11.2011

Polityczne skutki wojny: dekolonizacja, powstanie nowych państw w miejsce kolonii, Wlk Brytania traci Algierię, kapitulacja państw odpowiedzialnych za wojnę: Niemcy, Włochy, Japonia, wytworzenie się stref wpływów na Świecie i Europie, nowe mocarstwa, rozszerzenie wpływów ZSRR (Polska,wsch Niemcy część Austrii, Czechosłowacja, Węgry, Rumunia, Bułgaria, Jugosławia) Proces Norynberski: XI 45-rozpoczęcie procesu przeciwko głównym zbrodniarzom hitlerowskim, proces prowadzony przez Międzynarodowy Trybunał Wojskowy powołany przez rządy USA, Francji, Anglii, ZSSR, 22 sądzonych za zbrodnie przeciwko ludzkości i pokojowi, zbrodnie wojenne, prowadzenie wojny napastniczej, X 46 MTW skazuje 12 oskarżonych na śmierć, 3 uwolnieni, reszta więzienie, NSDAP, gestapo i wszystkie organizacje hitlerowskie uznane za zbrodnicze.

Powstanie ONZ: Wielka Trójka w czasie konferencji w Jałcie decyduje o utworzeniu organizacji mającej zastąpić Ligę Narodów, 25 IV 45 początek konferencji założycielskiej ONZ w San Fransisco, zakończona po 2 miesiącach 26 czerwca, zredagowanie Karty Narodów Zjednoczonych, 24 Xa 45r. Ratyfikowana przez pięć mocarstw wchodzi w życie, pierwszym sekretarzem Trygre Lie w 1946-52r. Narodziny Zimnej Wojny: ZSRR nie dotrzymuje zobowiązań wobec państw której zajęła Armia Czerwona, dążenie do poszerzenia wpływów ZSRR na kraje Europy środk-wsch, 5 V 46r Churchill wygłasza przemówienie i używa terminu Zimna Wojna, 48r. blokada Berlina Zach, 61r. Mur Berliński. Doktryna Trumana: poparcie USA dla wolnych narodów, wysłanie do owych państw misjii wojskowych przez USA, założenie bazy na Morzu Śródziemnym, Grecja i Turcja otrzymują po 400 mln $ pomocy.

Plan Marshala: RFN otrzymuje pieniądze na rozwój, 1953r. anulowanie 70% długów. Żelazna kurtyna: podział Europy (fiz i psych) wzdłuż lini granicznej państw Demokracji Ludowej. Od Szczecina do Triestu. Państwa Demokracji Ludowej: państwa Europy Środkowo-wsch, znajdujące się pod wpływem ZSRR: Bułgaria, Rumunia, Węgry, Czechosłowacja, Polska, po tym jak wyzwoliła je Armia Czerwona. Bułgaria: IX 44r. ZSRR wypowiada wojnę Bułgarii, powstanie w Sofii, wkroczenie armii czerwonej, stworzenie rządu komunistycznego. Rumunia: od 1940r. sojusz z III Rzeszą, powstanie antyfaszystowskie w obliczu zbliżającej się armii czerwonej, nowy antyfaszystowski rząd, reforma rolna, aresztowania polityków zw. z III Rzeszą, nowy rząd komunistyczny-XI 47, Rumunia republiką po detronizacji króla.

Węgry- listopad 45, 17% głosów dla komunistów w wyborach do parlamentu, sojusz z innymi partiami lewicowymi, wybory w 47 lewicowcy uzyskują 60% głosów, likwidacja opozycji, umocnienie pozycji komunistów. Czechosłowacja- odrodzenie demokratycznej Czechosłowacji - V 45, wzrost znaczenia komunistów, aresztowania opozycji, 48r. II komuniści powołują nowy rząd, całkowita likwidacja opozycji po przejęciu władzy w państwie. ZSRR: ogromne zniszczenia po II wojnie, niewiarygodnie trudne warunki życia obywateli, II 46 Stalin ogłasza plany gospodarcze które ukierunkowane są na rozwój przemysłu ciężkiego, represja wobec wracających do ojczyzny jeńców i intelektualistów, procesy i egzekucje aż do III 53r.

Do góry