Ocena brak

SYTUACJA MIĘDZYNARODOWA W LATACH 20 - TYCH

Autor /Chrystian Dodano /07.11.2011

1. SYSTEM WERSALSKI W EUROPIE.

Tj. sytuacja jaka zaistniała na naszym kontynencie po podpisaniu traktatu wersalskiego. Część krajów, szczególnie tych, które odzyskały niepodległość, było zadowolonych część nie. Do tych ostatnich zaliczamy Niemcy, Austrie, Turcję i Bułgarię.

2. LIGA NARODÓW.

Międzynarodowa organizacja pokojowa. Przyjęta 28.IV.1919 na sesji konferencji pokojowej w Paryżu. St.Zjedn., Niemcy i Rosja nie weszły do niej. I posiedzenie w styczniu 1920.Siedzibą Genewa.I Zgromadzenie listopad 1920 (42 państwa).L.N. nie spełnia swoich oczekiwań.

3. NIEZADOWOLENIE SPOŁECZEŃSTWA REP.WEYMARSKIEJ.

Niezadowolenie z powodu utraty sporej części terytorium i wysokiej kontrybucji. Dlatego gospodarka kulała.

4. PLAN DAWESA

Aby uzdrowić gospodarkę Amerykanie i Brytyjczycy opracowali plan ratowania - kredyt.

5. KONFERENCJA W GENUI (1922).

- przedstawiciele 29 państw europejskich

- chciano włączyć Rosję do systemu wersalskiego

- niepowodzenie konferencji, dzięki czemu nastąpiła normalizacja stosunków Niemiecko - Rosyjskich

- w wyniku rozmów Rosja i Niemcy > traktat w Rapallo :

a) ustanowił stosunki dyplomatyczne

b) wzmocnił wymianę gospodarczą i współpracę wojskową

6. TRAKTAT W LOCARNO (1925 FRANCJA I BELGIA Z NIEMCAMI).

- gwarancje wspólnych granic

- Niemcy w Lidze Narodów

Podobne prace

Do góry