Ocena brak

Sytuacja miedzynarodowa na początku XX wieku - KRYZYS BOŚNIACKI

Autor /Edzio Dodano /10.06.2011

5 X 1908 Austro- Węgry ogłosiły aneksję Bośni i Hercegowiny, które dotąd na mocy postanowień kongresu berlińskiego jedynie okupowały i administrowały.

Fakt ten świadczył, iż Austro-Węgry pragną prowadzić czynną politykę i w ten sposób osłabić niebezpieczeństwo rozbicia jakie zawisło nad nimi. Głównym celem Austrii było osłabienie Serbii i uzależnienie jej od Wiednia.

W Serbii działania austriackie wywołały zaniepokojenie. Rząd serbski nie mógł działać samodzielnie przeciw Austro- Węgrom. Bardzo ważne było tu więc stanowisko Rosji. Ta potępiła akt austro-węgierski jako bezprawny, bo nie skonsultowany z sygnatariuszami traktatu berlińskiego. Rosja w zamian za to zażądała rekompensaty dla siebie (swoboda przejazdu okrętów wojennych przez Cieśniny) i dla Serbii. Niestety osłabiona niedawno przegraną wojną nie mogła zbrojnie dochodzić swych żądań (Francja nie chciała jej pomóc a po stronie Austro-Węgier opowiedziały się Niemcy).

23 III 1909 → osamotniona Serbia stwierdza, że jej prawa w niczym nie zostały naruszone przez aneksję Bośni i obiecuje utrzymywać stosunki z A-W oparte na dobrym sąsiedztwie.

Podobne prace

Do góry