Ocena brak

Sytuacja miedzynarodowa na początku XX wieku - II WOJNA BAŁKAŃSKA

Autor /Edzio Dodano /10.06.2011

Sprzymierzeńcy nie mogli dojść do porozumienia w kwestii podziału Macedonii. Bułgarzy byli przekonani że ponieśli największe ofiary, a dostali najmniej.

29/30 VI 1913 → atak Bułgarów na Serbów i Greków

Bułgarzy przeliczyli się z siłami bo siły greckie i serbskie stawiły opór mocniejszy niż się spodziewano.

  • na Bułgarię uderzyła Rumunia zgłaszająca pretensje do Dobrudży Południowej

  • Turcy korzystając z zamieszek zajęli Adrianopol

10 VIII 1913 → traktat pokojowy w Bukareszcie, warunki ciężkie dla Bułgarów :

  • musieli oddać Silistrę Rumunii

  • wyrzec się strefy spornej w Macedonii

Sukcesy serbskie wzbudziły niezadowolenie w Austrii poparły ją Włochy i Niemcy. Za Serbią stanęła Rosja.

Utworzono niezawisłe księstwo Albanii, które zagrodziło Serbom drogę do morza.

Za główne zadanie polityki austriackiej uznano osłabienie czy nawet rozbicie królestwa serbskiego

Podobne prace

Do góry