Ocena brak

Sytuacja miedzynarodowa na początku XX wieku - II KRYZYS MAROKAŃSKI

Autor /Edzio Dodano /10.06.2011

Rok 1911 przyniósł nowy międzynarodowy konflikt, tym razem starły się Niemcy i Francja o Maroko.

Niemcy zainteresowały się Marokiem jako koniecznym i naturalnym terenem ekspansji niemieckiej.

III 1911 → w Maroku wybucha rewolta przeciwko sułtanowi Mulaj Hafidowi, a stolica Fes zostaje opanowana przez powstańców.

Rząd francuski zdecydował się wysłać ekspedycję zbrojną dla ochrony życia i mienia zamieszkałych tam Europejczyków.

4 V 1911 → oddziały francuskie zajęły Fes, co stało się bezpośrednią przyczyną otworzenia na nowo kwestii marokańskiej przez Niemcy.

1 VII 1911 → do Agadiru (marokańskiego portu) wpłynęła niemiecka kanonierka „Pantera”(skok pantery do Agadiru) był to sposób wyrażenia chęci wszczęcia rokowań z Francją na temat kompensaty za panowanie francuskie w Maroku.

Francja na tą akcję zaczepną nie zareagowała. Spowodowane to było odmową przez rząd brytyjski wysłania jednego z okrętów wojennych marynarki brytyjskiej do Maroka.

9 VII 1911 → rozpoczęły się rozmowy w sprawie układów francusko – niemieckich, ale dyplomacja niemiecka wystąpiła tak ostro, że wywołało to zaniepokojenie Anglii. Skłoniło to Wielką Brytanię do postawienia sprawy jasno, iż nie dopuści ona do nadmiernej przegranej francuskiej.

4 XI 1911→ zawarcie porozumienia:

  • Niemcy dały Francji wolną rękę w Maroku ,

  • ogłoszenie protektoratu francuskiego nad Marokiem,

  • Niemcy uzyskały korzystne warunki dla swoich koncesjonariuszy,

  • większa ale mniej wartościowa część Konga Francuskiego dla Niemiec.

30 V 1912→ formalnie ogłoszenie protektoratu francuskiego nad Marokiem

W wyniku II kryzysu marokańskiego stosunki angielsko – niemieckie uległy ponownemu pogorszeniu. Podjęto próby ich naprawienia ale i one spełzły na niczym. Niemcy dążyli do rozbicia porozumienia angielsko -francuskiego, a Anglia chciała powstrzymać niemieckie zbrojenia morskie. Konflikt brytyjsko-angielski uległ dalszemu zaostrzeniu.

Podobne prace

Do góry