Ocena brak

Sytuacja miedzynarodowa na początku XX wieku - I WOJNA BAŁKAŃSKA

Autor /Edzio Dodano /10.06.2011

Włochy już od dawna planowały zabór Trypolitanii i Cyrenajki. W tajnym porozumieniu z Francją uzyskały uznanie zależności między kwestią marokańską a trypolitańską. Wielka Brytania, której też zależało na osłabieniu więzi Włoch z Trójprzymierzem, dała do zrozumienia, że nie będzie sprzeciwiać się aneksji. Konflikt francusko – niemiecki dał Włochom sposobność do realizacji planów kolonialnych.

28 IX 1911 → Włochy wypowiedziały wojnę Turcji i w ciągu kilku tygodni zajęły Trypolitanie i Cyrenajkę.

Pomimo niepowodzeń Turcja odmawiała zawarcia pokoju i uznania aneksji włoskich. Włosi zdecydowali się więc przenieść działania wojenne do Europy i zajęli wyspę Rodos

15 X 1912 → w Ouchy pod Lozanną podpisano pokój:

  • sułtan zrzekł się swego zwierzchnictwa nad Trypolitanią i Cyrenajką uznając ich zabór przez Włochy

Turcja poszła na ustępstw gdyż groziło jej większe niebezpieczeństwo ze strony państw bałkańskich niż ze strony Włoch.

13 III 1912 → zawarcie tajnego bułgarsko - serbskiego układu przeciw Turcji i podział ewentualnych zdobyczy w Macedonii

29 V 1912 → zawarcie tajnego bułgarsko - greckiego układu przeciw Turcji

Czarnogóra zawarła sojusz z Serbią umowę ustną z Bułgarią

X 1912 → Czwórprzymierze bałkańskie rozpoczęło wojnę zwycięstwa koalicji bałkańskiej

8 XI 1912 → zajęcie Salonik przez wojska Greckie

3 XII 1912 → zawieszenie broni zawarte na życzenie Turcji, rokowania pokojowe w Londynie zakończone fiaskiem

3 II 1913 wznowienie działań wojennych (zwyciężają państwa bałkańskie)

III 1913 Serbowie i Bułgarzy zdobyli Adrianopol,

30 V 1913 traktat pokojowy Londyn

  • Turcja oddała ziemie położone na zachód od linii Enez - Midye w Tracji oraz Kretę

Podobne prace

Do góry